Tuesday, 17/07/2018 - 18:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM

Số liệu thống kê học sinh các trường mầm non

(Ngày 17 tháng 07 năm 2018)
Tên đơn vị Nhà trẻ Mẫu giáo
Tổng số nhóm Trẻ trong tháng Tăng giảm trẻ so với tháng trước Trẻ em bán trú Tổng số lớp Trẻ trong tháng Trẻ em bán trú Ngày cập nhật
Tổng số Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Tổng số Nữ
1. Tổng cộng
2. Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan 3 18 9 1 21 2 1 18 9 9 255 132 72 39 255 132 12
3. Trường mầm non Hoa Phượng 1 28 14 2 1 1 1 28 14 12 410 220 64 37 410 220
4. Trường mầm non Tuổi thơ 1 125 65 13 7 1 1 1 1 2 330 152 52 32 17 8 27
5. Trường mầm non Hoa Thạch Thảo 1 13 12 1 1 17 3 13
6. Trường mầm non Thủy Tiên 1 18 8 3 2 18 8
7. Trường mầm non Hoa Anh Đào 1 28 9 28 9 10 351 179 8 5 304 149 6
8. Trường mầm non Nắng Mai 1 24 5 8 1 24 5 8 226 100 95 46 169 81 30
9. Trường mầm non Hoa Hồng 29 67
10. Trường mầm non Hoa Sen 7 193 93 142 67 114 51 5.2
11. Trường Mầm non Họa Mi
12. Trường mầm non Tuổi Ngọc
13. Trường mầm non Bằng Lăng
14. Trường mầm non Hoa Pơ Lang
15. Trường mầm non Vàng Anh 1 12 5 11 5 9 274 123 179 86 274 123 10
16. Trường mầm non Nắng Hồng
17. Trường mầm non Tuổi Hồng
18. Trường mầm non Hoa Mai 11 6 11 6 7 184 87 75 36 184 87 6
19. Trường Mầm non Hoa Sữa
20. Trường mầm non TT Chim Non
21. Trường mầm non TT Thiên Nga 1
22. Trường mầm non TT Sao Mai
23. Trường mầm non TT Sơn Ca 8 245 143 2 2 245 143 10
24. Trường mầm non TT Mi Sa
25. Trường mầm non Dân lập Cao Su