?> Phòng Giáo Dục Thành phố Kon Tum
Tuesday, 20/03/2018 - 12:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
Số: 487/PGD&ĐT-KTr
Tên: (V/v Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016-2017)
CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
THANH TRA - KIỂM TRA

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
Tin tức - Sự kiện

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
KHẢO THÍ - QLCLGD VÀ CNTT
KHẢO THÍ - QLCLGD VÀ CNTT

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
Tin tức - Sự kiện

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
GIÁO DỤC THCS

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
GIÁO DỤC DÂN TỘC

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
BÀI VIẾT VỀ GIÁO DỤC

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
Hành Chính - Văn Phòng

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
Tin tức từ cơ sở
Tin tức từ cơ sở

Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

(08/03/2018)  11
Trong thời khắc đất trời, phố phường “thay áo mới” sang xuân, cũng là lúc học sinh các trường trên ...
Các website trực thuộc

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên